Privacy verklaring

Autobedrijf Lestrade, gevestigd aan Pannenhuisstraat 6

6851 EK Huissen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.autobedrijflestrade.nl

Pannenhuisstraat 6

6851 EK Huissen

0641286917

Koen Lestrade is de Functionaris Gegevensbescherming van Autobedrijf Lestrade Hij/zij is te bereiken via info@autobedrijflestrade.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autobedrijf Lestrade verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@autobedrijflestrade.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Autobedrijf Lestrade verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Autobedrijf Lestrade neemt beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autobedrijf Lestrade) tussen zit. Autobedrijf Lestrade gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

MAXI CMS voor de website en het office programma zoals Excel en Word

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autobedrijf Lestrade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zolang de gegevens nodig zijn omdat ze klant van Autobedrijf Lestrade zijn

Delen van persoonsgegevens met derden

Autobedrijf Lestrade verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Autobedrijf Lestrade gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Autobedrijf Lestrade gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autobedrijf Lestrade en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@autobedrijflestrade.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Autobedrijf Lestrade wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autobedrijf Lestrade neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@autobedrijflestrade.nl

Tuning en Software modificaties

Chiptuning (vanaf 399)

Wilt u meer vermogen uit uw auto halen? Dan is dit mogelijk met stage 1 chiptuning. Hierbij worden er aanpassingen in de ECU van de auto. Bij stage 1 chiptuning word het alleen rendement verhoogd, hierdoor is dit niet schadelijk voor uw motor.

Eco tuning

Wilt u zo lang mogelijk met uw brandstof doen? Dan is ecotuning een goede oplossing hiervoor. In plaats van de focus op vermogen te leggen word het rendement van de brandstof verhoogd

Voordelen tuning

Meer vermogen Bespaar brandstof Betere reactie op het gaspedaal

Onderdelen/ sensoren uitschakelen

voorbeelden • EGR uitschakelen • Roetfilter uitschakelen • Storingen uitschakelen • Snelheidsbegrenzers verhogen, verlagen • Toerenbegrenzers verhogen of verlagen • Uitschakelen sensoren

VAG modellen componenten activeren en coderingen veranderen

Voorbeelden -Needle sweep -USA lights -Aanpassingen MMI -Emergency brake lights -Indicatie lampjes aan/ uit zetten -Bochtenverlichting activeren -En nog veel andere opties

Wij beloven kwaliteit

  • Bij noodzakelijke reparaties krijg je vooraf een prijsopgave.
  • Een jaar garantie op onderdelen
  • Eerlijke prijzen 

Neem contact op